Jurij Wićaz
Jurij
Wićaz
Narozen: 19.10.1899
Zemřel: 22.1.1974 (74 let)

Jurij Wićaz byl lužickosrbský novinář, překladatel a světoběžník, jedna z významných osobností na poli kulturních styků obou národů. Narodil se Špitlu u Kamence v dnešním německém Sasku. Roku 1913 odjel na studia do Prahy, kde s přestávkami strávil celý život. Roku 1923 se stal zahraničním zpravodajem ČTK a následně jako její dopisovatel procestoval celou řadu zemí. Před válkou působil v Bělehradě, Sofii, Rumunsku i Polsku. 2. světovou válku prožil v Jeruzalémě jako redaktor časopisu Naše osvobození. Korespondoval s londýnskou exilovou vládou, byl zpravodajem exilové ČTK a agentury TASS. Po roce 1945 pak působil i v Londýně, Paříži a New Yorku. Po válce Wicaz konečně mohl navštívit Lužici, kde začal publikovat v různých periodicích a vydal tam i svoje paměti. Kromě novinářské činnosti se Wicaz věnoval i překladům do lužické srbštiny - přeložil řadu děl T. G. Masaryka, Nerudovy Povídky malostranské, Filozofskou historii A. Jiráska, Lužici od J. Páty, Gogolova díla a řadu dalších. Je také autorem memoárů Z Kamjenskim nosom a Što dožiwi serbii nowinar we swěće. Krátce před smrtí ještě jako stoupenec Pražského jara 1968 chystal publikaci o postojích tehdejších lužickosrbských kulturních představitelů k událostem roku 1968 v Československu, ale jeho náhlá smrt práci na této publikaci přerušila.

Nahlásit závadný profil

Na záchraně tohoto významného hrobu

se jako adopční nájemce podílí

Společnost přátel Lužice

 

Nahlásit závadný profil

Uveďte prosím důvod, z jakého se domníváte,
že je tento profil závadný: