Matija Murko
Matija
Murko
Narozen: 10.2.1861
Zemřel: 11.2.1952 (91 let)

Profesor Matija Murko byl významným slavistou. Narodil se v Drstelji u Ptuje. Slavistiku studoval od roku 1880 na Vídeňské univerzitě u profesora Miklošiče, poté zde několik let pracoval jako soukromý docent slovanské filologie. Roku 1902 se stal profesorem na univerzitě v Grazu, kde strávil dalších patnáct let. V roce 1909 mu byl udělen čestný doktorát na pražské Karlově univerzitě. V letech 1917 až 1920 působil na Filosofické fakultě v Lipsku. 23. října 1920 vystoupil se svojí pražskou přednáškou O předchůdcích ilyrismu. Sjednocení Jihoslovanů a stal se prvním profesorem jihoslovanských jazyků a literatury na nově zformovaném Semináři pro filologii jihoslovanskou Filosofické fakulty Karlovy univerzity. V roce 1923 převzal celý Seminář, který reorganizoval. Spoluzaložil časopis Slavia a v letech 1922 - 1939 jako jeho redaktor přitáhl mezi jeho spolupracovníky vědce a slavisty z celé Evropy. Roku 1929 byl pověřen svoláním a organizováním prvního sjezdu slovanských filologů. Pražská slavistika se jeho zásluhou stala moderní vědou a získala mezinárodní prestiž. Byl také významnou osobou pražské inteligence, přátelil se s I. Hribarem (prvním velvyslancem Království SHS v Československu), T. G. Masarykem a K. Kramářem. Murko byl rovněž jedním ze zakladatelů Slovanského ústavu. Pod jeho vedením se v letech 1932 - 1941 stal ústav významným vědeckým pracovištěm a centrem vědeckého života. Murko celoživotně publikoval, psal německy, ale přednášel česky. Neocenitelný je jeho přínos v oblasti literární historie, etnologie a filologických a knižních pojednání. Jeho posledním dílem jsou Paměti. Patřil k poslední generaci renesančních slavistů, jakým byl v 19. století Pavel Josef Šafařík, nebo první předseda Slovanského ústavu Lubor Niederle.

Nahlásit závadný profil

Na záchraně tohoto významného hrobu

se jako adopční nájemce podílí

velvyslanectví Slovinské republiky

 

Nahlásit závadný profil

Uveďte prosím důvod, z jakého se domníváte,
že je tento profil závadný: